Skarp-modellen

I arbeid med nytt navn og ny profil har vi også utarbeidet en modell som vi vil bruke i arbeid medbåde eksisterende og nye kunder. Denne modellen har vi brukt en stund, men nå har vi fått den i system og satt navn på de forskjellige fasene. 

Kartlegging og analyse
Det er viktig å bli kjent med kunden, med bransjen og få innsikt i de forretningsmessige målene bedriften har:  hva vil dere bli best på, hvilken posisjon vil dere ta og hva er lønnsomt? 
Vi setter oss inn i visjon, verdier og forretningsidé, og utfordrer og stiller spørsmål med bedriftens profil, stil og tone.

En bedrift har en merkevareidé, profil, stil og tone - og vi ønsker å ha en løpende evaluering av denne ideen for å nå de mål bedriften har.

Strategi
Etter analysen og valg av merkevareide lager vi en strategi for hvordan vi sammen kankommunisere merkeideen.
Hvem snakker vi til?
Hva mener kunder i dag, og hva skal til for å få dem til å oppfatte bedriften slik dere ønsker å framstå?
Hva skal vi si, og hvordan skal vi si det?

Vi ser også på kanalvalg og rammebetingelser - og mål for kommunikasjonen. Slik blir arbeidet målbart.

Konsept og ide
Her starter vi sammen med dere og jobber for å finne kreative og gode konsepter for det som skal kommuniseres. På dette stadiet er det viktig at ideene og konseptet henger sammen med det som er sagt om merkeide og strategi. Vi skal jobbe med historiefortelling ut fra strategi og mål.
Det er enkelt å finne på - blant annet kreative kampanjer og morsomme ting. Men det er vanskeligere å finne fram - til kreative konsepter som hjelper dere som kunder til å nå deres mål
.

Produksjon
er et resultat av det som er bestemt i arbeidet med strategi, og innholdet i produksjonen er bestemt i arbeidet med ide/konsept.

Evaluering
For å finne ut om Skarp-modellen har fungert i strategiarbeidet, må målene være klare og målbare. Arbeid med strategi, konsept og produksjon blir aldri ferdig. Vi har god erfaring med kunder som slipper oss til og der vi kan jobbe tett over tid. Da får vi også mulighet til jevnlige evalueringer og justeringer. Vi i Skarp leverer kommunikasjon som virker. Det skal vi dokumentere.