Et mål uten plan

Å lage en markedsplan er for mange vanskelig fordi de ikke vet hvordan en slik plan lages – og flere tenker vel at de strengt tatt klarer seg uten en plan. 

Vi vet både hvorfor og hvordan en markedsplan lages.

Fallende oljepriser og utfordringer i salg og inntjening har satt en brems på for mange bedrifter. Situasjonen krever omstilling og sparing. Bør en da kutte alt markedsførings- og kommuniasjonsarbeid?

Den siste tiden har vi levert flere markedsplaner både til store og små bedrifter og organisasjoner. Flere har behov for å tenke nytt og utenfor boksen. De vil endre strategi for å nå sine mål. Noen ønsker hjelp til å tenke helhetlig rundt markedsarbeid, mens andre bare ønsker råd om markedsaktiviteter eller måling av kampanjer.

Tre grunner for å planlegge

1. Du får oversikt over markedsbudsjettet.

2. Det blir enklere å måle effekten av markedsaktivitetene.

3. Du er i forkant og resultatet av markedsaktivitetene blir bedre.

Alle vil i dag se seg om etter nye og kostnadseffektive samarbeidspartnere. Nye bedrifter kommer inn i allerede etablerte markeder. Og konkurransen om kundene er stor. Er du klar for denne konkurransen? Er du synlig nok? Og får du fortalt ditt budskap til riktig tid i riktige kanaler?

Med god rådgivning og riktig markedsføring i henhold til dine budsjett vil du få et forsprang på dine konkurrenter. Ved å sette markedsføring i system har du full oversikt over virkningen av den. Det gjelder både i digitale og trykte medier.

Innhold er helt avgjørende i markedsføring. I tillegg til gode planer og riktige kanalvalg er godt innhold det viktigste i din markedsføringsstrategi.

I arbeidet med dere vil vi sammen sette oss ned for å jobbe med mål, målgrupper, budskap, kanalvalg og budsjett. Sammen lager vi en årsplan/aktivitetsplan, og ser på forskjellige måter å måle markedsaktivitetene dine.

Vi må jobbe tett med dere for å gi riktige råd. Erfaring viser at en god markedsplan vil skape gode resultat. Også i kroner og ører.