Vi hjelper deg med å rekruttere nye medarbeidere

Vi i Skarp Reklamebyrå opplever at flere av våre oppdragsgivere har behov for å rekruttere nye medarbeidere, og vi har jobbet med flere prosjekt i ulike bransjer for å få tak i riktige folk.

En rekrutteringsprosess er ulik fra bransje til bransje og fra bedrift til bedrift. Noen bruker rekrutteringsbyrå, mens andre håndterer prosessen internt. Uansett er det svært viktig å vite hva en er ute etter for så å kunne komme i kontakt med disse på en så tids- og kostnadseffektiv måte som mulig.

Vi starter alltid med en kartlegging sammen med vår oppdragsgiver for å avdekke behov.

I etterkant jobber vi med å finne riktig budskap til rekrutteringskampanjen. Budskapet må markedsføres. Hvilke kanaler som er viktigst å bruke vil variere, men noen muligheter er blant annet Finn.no og andre portaler for rekruttering, digitale annonser/HTML5-annonser, annonser i aviser/fagblader, annonsering på sosiale medier m.m.

I tillegg jobber vi sammen med oppdragsgiver for å bruke bedriftens og ansattes nettverk på best mulig måte.

Annonsering måles – og bruk av markedsføringskanalene justeres etter hvert som vi ser responsen på annonsene.

Trenger du flere folk? Kontakt Kathrine Kristiansen eller Arild Vik for mer informasjon.


Her er noen eksempel på rekrutteringskampanjer utført av Skarp:

Backe - prosjektleder og kalkulatør

Da Backe hadde behov for prosjektleder og kalkulatør utarbeidet vi en heldigital kampanje. Vi produserte innovative HTML5-annonser som ble kjørt i både Google, Schibsted og tilpasset sosiale medier for å treffe de rette kandidatene.

Backe-iphone.jpg
Backe-annonse.jpg

 

Prosjektil - Smarte VSS- ingeniører

Prosjektil hadde ledige stillinger for smarte VVS-ingeniører. For å treffe kvalifiserte søkere utarbeidet vi en digital rebus som skilte seg ut i jungelen av stillingsannonser. Rebusen krevde at du svarte på en oppgave før du kom videre til en landingsside. Svarte du rett fikk du en oppfordring om å søke.

Ved å annonsere på denne måten kan en oppleve å få søkere som ikke nødvendigvis ville søkt på en tradisjonell annonse. Ved å ta i bruk en oppgave som skal løses får folk vist noen av egenskapene sine uavhengig av kjønn og alder. Slike rekrutteringsprosesser har blant annet vist at en får et større mangfold av kvalifiserte søkere, både med tanke på alder og kjønn.

 

Blue Logic - Sales Engineer Standard Products

Blue Logic er i vekst, og hadde behov for 6-8 nye medarbeidere. Sammen utarbeidet vi en kampanje med tittelen “Vi søker folk som går under overflaten”. Først laget vi en generell kampanje for alle stillingene - der vi laget digitale annonser og film til bruk på LinkedIn, Facebook og google-annonser.

Etter noen uker plukket vi ut noen av stillingene som vi annonserte sterkere og mer direkte mot målgruppen, og slik oppnådde vi å få kvalifiserte søkere til stillingene hos Blue Logic.