EIENDOMSMEGLER 1

Vi har laget film for Eiendomsmegler 1 for å promotere området Bogafjell i Sandnes.