e-provider-illustrasjon.jpg
Macbook-eprovider.jpg
eprovider-visittkort.jpg
 

NY PROFIL TIL E-PROVIDER

Utfordring
Sharp Center Stavanger leverer multifunksjons-maskiner og tilhørende løsninger. E-provider leverer IT-drift, IT-tjenester, IT-utstyr og skytjenester. De to bedriftene gikk i 2019 inn i et tett samarbeid. Sammen ønsket de å tilby en komplett teknologi-plattform. Firmaene hadde behov for å kommunisere ut, på en enkel måte, hvorfor de valgte dette tette samarbeidet og hvilke fordeler dette gir kunder.

Løsning
Skarp fasiliterte en workshop med de to bedriftene for å kartlegge ønsker, behov og mål. Vi jobbet ut en kommunikasjonsstrategi, ny profil og ny nettside. Nettsiden ble utarbeidet i Wordpress og vi har jobbet med brukervennlighet, design og SEO for at det skal være enkelt for kunder å finne den informasjonen de søker.

Resultat
Den nye særpregede profilen og kommunikasjonen som er utarbeidet viser at E-provider/ Sharp Center kan levere en komplett teknologi-plattform. Plattformen de har fått vil gjøre utarbeidelse av framtidig markedsmateriell enkel og effektiv.

eprovider.no