Frelsesarméens innsamlingsaksjon julen 2016

Frelsesarméens innsamlingsaksjon julen 2016

Frelsesarméens innsamlingsaksjon julen 2015

FRELSESARMÉEN

Det er både en glede og en ære å ha Frelsesarméen som kunde. Vår jobb er å bistå med idéarbeid, kampanjer, grafisk produksjon, tekst, foto og film. 

Denne høsten har vi jobbet blant annet med årets julekampanje, som viser igjen både i annonser, på web og som DM. Vi har også laget årets reklamefilm som vises på tv og som brukes i sosiale medier.

 

www.frelsesarmeen.no