GANN TRE

For å markedsføre Gann Tre sine hytter som er til salg på Stavtjørn utarbeidet vi i tilegg til tradisjonelle avisannonser film til bruk i sosiale medier. Skarp står for idé, filming og redingering samt utarbeidelse av annonse.