Prospekt

Prospekt

Annonse

Annonse

 

Høgevollsveien 14 (H14)

Utfordring
På høyden, tett ved Sandnes Sentrum ligger Høgevollsveien 14. Med panoramautsikt over Sandnes by og hele Gandsfjorden skal det bygges 20 leiligheter.  Masiv og Stolt Bolig er utbyggere og Eiendomsmegler 1 er megler. Leilighetene har en unik beliggenhet i et etablert villaområde. Utbygger og megler ønsket å nå bredt ut til riktig målgruppe.

Løsning
Skarp har utarbeidet grafisk profil og stått for innhold som foto, tekst og film. Vi har utarbeidet limfrest og fyldig prospekt, annonser til trykk samt animerte digitale HTML-5 annonser som vi administrerte via Google sitt displaynettverk. Levert 3D-animasjoner, nyhetsbrev, facebookmateriell og nettside. 

Resultat
Gjennom annonsering i både lokale aviser og programatiske kjøp via Google Adwords og Facebook nådde vi bredt ut til målgruppen. Kunden var fornøyd med antall interessenter som registrerte seg på nettsiden. Ved salgstart ble 13 av 20 leiligheter solgt.

h14.no