Annonse

Annonse

 

HØIEUELAND

Utfordring: HøieUeland hadde innflytningsklare hytter + tomter klare til å bygge på til salgs i Sirdal. Hyttene er plassert i et åpent landskap i Sinneslia hvor HøieUeland i samarbeid med arkitektene Hoem + Folstad i har lykkes i å skape hytter som lever i pakt med naturen. Det prisbelønnede byggmesterfirmaet trang nå hjelp for å få solgt hytter og tomter. 

Løsning:
I forbindelse med hyttevisning laget Skarp annonser for å trekke folk på visning, vi redigerte og produserte film som ble brukt i sosiale medier og på nettsiden. Skarp laget og gjennomførte aktiviteter på Facebook i forkant av visningshelgen. Vi designet også prospekt for de ulike hyttene.

Resultat:
Gjennom sosiale medier nådde vi bredt ut, både organisk og betalt. Filmen ble sponset mot en ønsket målgruppe med kroner 3000 på Facebook og fikk over 21 000 visninger. I tillegg opplevde vi i denne perioden at vi fikk en markant økning av nye likere av HøieUeland sin Facebookside.  Visningshelgen var godt besøkt og salget er godt i gang. 

hoieueland.no