KLEPP KOMMUNE

Klepp kommune ønsket ny profil og nytt design nettsider. Vi har den siste tiden jobbet sammen med kommunen for å finne en god og tjenelig profil. 

Nettsidene til Klepp kommune skal henvende seg til en bred brukergruppe. Derfor er det lagt stor vekt på brukervennlighet. Den nye profilen brukes i alt fra visittkort til annonser og presentasjoner.


klepp.kommune.no


Fra Jærbladet 17.feb 2015:

Klepp kommune har saman med Time vore pilotkommunar for universell utforming der det skal leggast til rette for alle brukarar. No har Klepp også fått ei nettside som alle kan bruke, smiler ordførar Ane Mari Braut Nese. – Den nye nettsida er lagt til rette for alle, også dei med lese- og skrivevanskar, svaksynte og blinde.

– Det er ein logo som skal følgje alle våre publikasjonar, til dømes brevark og planar, men kommunevåpenet vert ikkje endra. Logoen er utvikla av ei lokal bedrift og er samansett av trekantar i ulike fargar som går igjen i nettsida vår, fortel Ane Mari Braut Nese. – Ut frå trekantane kan vi fort sjå ein stor K, men ser vi logoen i eitt er det ikkje vanskeleg å sjå namnet KLEPP.

Dei gule og raude fargane i den grafiske profilen er symbol på framtida og det menneskelege. Dei blå og grøne fargetonane skal spegle den høge himmelen og vidsynet over havet. Innanfor er det frodige og grøne landskapet.

Les hele artikkelen her