facebook tomt.jpg
Meieritomta-nettside.jpg
facebook skateboard.jpg
 

Meieritomta på Nærbø

Utfordring 
Meieritomta er uten sammenligning det mest sentrale utbyggingsområdet på Nærbø. Et steinkast fra tog og offentlig kommunikasjon, handlesenter, skoler og Loen gir en unik beliggenhet for bolig og næring. Den rundt 16 daa store tomta er nå ferdig regulert og klar for prosjektering av næring og boliger. Utbyggerne ønsket å kartlegge hva som betyr mest for folk hvis de skulle bo der selv. Utbyggerne og oppdragsgiverne våre var K2 Stavanger, DKAR Eiendom AS, Hagman Holding, Gann Tre Holding AS.

Løsning 
”Koss vil du ha det på Meieritomta?” spurte vi i en markedsundersøkelse som ble sendt ut via Facebook. Vi spurte om utsikt, terrasser og balkonger, innglassing av disse, av antall etasjer og så videre. Andre spørsmål gikk på romløsning og boligstørrelse.

Resultat 
Responsen var formidabel. Hele 400 svar kom inn på kun 10 dager! Vi fikk mange gode tanker og innspill til hvordan Meieritomta kan utvikles og hva folk ønsker. Denne informasjon er gull verdt for utbyggerne å ta med seg i det videre arbeidet med utarbeidelse av boligtyper og uteareal.

meieritomta.no