Tjøtta_Gard_presentasjon_justert_logo2.jpg
Tjøtta_Gard_presentasjon_justert_logo22.jpg
Tjøtta_Gard_facebook.jpg
 

TJØTTA GARD

Utfordring 
På Brynes beste vestkant, Tjøtta, skal det bygges ut stort. Både eneboliger, rekkehus og leiligheter. Boligområdet er utviklet av Tjøtta Utbyggingsselskap AS, som eies av Team Bygg, Østerhus, Jadarhus og Tomtespesialisten. Salget starter første halvdel av 2019. Utbyggingen krevde en felles logo/profil og nettside - og den utfordringen fikk vi.

Løsning 
Da vi skulle utarbeide profilen hentet vi inspirasjon fra den rike historikken til området. Logoen er inspirert av et historisk funn på Tjøtta - en belteplate fra bronsealderen. Logoen symboliserer også årringer, nærhet, gårdshistorie og at Tjøtta er midt i blinken! Fargene som er brukt er inspirert av rød og okerfarge på gårdsbygg.

Vi har utarbeidet forskjellig markedsmateriell, blant annet en nettside hvor en kan lese mer om prosjektet og melde sin interesse for boligene.

tjottagard.no