ANNONSE FOR BJØRKLUNDGÅRDEN PÅ LILLEHAMMER

vg-ANNONSE FOR bl.a m17 i oslo

 

VEIDEKKE EIENDOM

Veidekke er en ledende skandinavisk entreprenør og utvikler av boliger og næringseiendommer. Siden 1950 har konsernet stått bak en rekke store boligprosjekter over hele landet.

Skarp lager annonser for en rekke av Veidekkes boligprosjekter.

Vi har bl.a laget annonsekampanje for Bjørklundgården på Lillehammer.  Prosjektet er en suksess og salget går strykende.


veidekkebolig.no